På grund av den nya datalagstiftningen (GDPR) behöver vi bygga om sidan för köanmälan. Vid frågor angående köanmälan kontakta förskolan enligt nedan.

Epost: info@iurochskursolstralen.se