Förskolan I Ur och Skur Solstrålen

Liten förskola som trivs i naturen

Kategori: Okategoriserade

Välkomna på besöksdrop-in.

Under höstterminen är ni välkommen på besöksdrop-in på Solstrålen den 4:e oktober 14.30-16.00 .

Vårterminens besöksdrop-in är planerat till den 11:e april 14.30-16.00 .

 

Köanmälan

På grund av den nya datalagstiftningen (GDPR) behöver vi bygga om sidan för köanmälan. Vid frågor angående köanmälan kontakta förskolan enligt nedan.

Epost: info@iurochskursolstralen.se