Läsåret 19/20 kommer vi att ha besöksdrop-in för alla som är intresserade av vår verksamhet den 24/10-19 och
den 16/4-20 mellan 15-16.45. Anmäl er på info@iurochskursolstralen.se