Om du eller ditt barn vill påtala brister eller missnöje med det som sker på förskolan eller anser att vi inte följer de lagar och förordningar som styr verksamheten finns alltid möjligheten att framföra detta till oss.

Du kan meddela oss dina synpunkter, både positiva och negativa, muntligen eller skriftligen genom att fylla i formuläret nedan. Vi behandlar ärendent och återkommer till dig. Formuläret skickas elektronisk till förskolechefen.

Om du inte är nöjd med hur ärendet behandlats och/eller de eventuella åtgärder som beslutats om kan du vända dig skriftligt till skolans huvudman, Styrelsen för förskolan i ur och skur Solstrålen. adress: I ur och skur Solstrålen, Sandbyvägen 196, 247 54 DALBY