Välkommen på besöks drop-in!

Är du/ni nyfiken på vår förskola till Ert barn är du/ni välkomna på besöks drop-in den 10/10-2017 mellan 15-16.30 eller den 4/4-2018 15-16.30.

Skicka ett mail till inof@iurochskursolstralen.se så vi vet hur många som kommer.