Är du intresserad av vår förskola? Ha du anmält ditt barn men vill ändå göra ett besök? Vi kommer att ha en besökseftermiddag mellan 15.30-16.30 den 4 maj. Vill du komma, anmäl din närvaro via mail till info@iurochskursolstralen.se. Välkomna!