Styrelsen är utsedd av årsstämman och har hand om det löpande ansvaret för ekonomi. Styrelsen är formellt arbetsgivaren för personalen. Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen, hör av dig till valberedningen som just nu består av Jessica Roos.

Just nu består styrelsen av 

Tiina Nilsson (ordf.)

Pär Bierlein (kassör)

Adrian Johansson (sekr.)

Mats Landgren (ledamot med löneförrättaransvar)

Nina  Eriksson (ledamot med personalansvar)

Ida Cete (suppl.)