I Ur och Skur Solstrålen är en förskola för barn mellan 1 och 5 år. Vi finns i Dalby, i utkanten av Skrylleskogen.

Solstrålen är en liten förskola med 18-20 barn, 4 pedagoger och en kock. Vi har en stor lummig gård, ljusa lokaler och eget kök. I största möjliga mån används ekologiska råvaror.

Vi har en stor känsla för naturen och hos oss får barnen vara ute mer än på andra förskolor. Resultatet tror vi blir friskare och starkare barn, om än lite smutsigare.

Barnens inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet stimuleras för att öka förståelsen för sambanden i naturen. Lek sker ofta i ”obanad terräng”, vilket bidrar till bättre motorik och ökad kreativitet.

Solstrålen utgår från Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik.