Under vårterminen är ni välkomna på besöksdrop-in på Solstrålen den 24:e april 14.30-16.00.

Om ni är intresserade att komma skicka ett mail till info@iurochskursolstralen.se lämna även kontaktuppgifter i mailet.