Sidan är under uppbyggnad p.g.a. den nya datalagstiftningen, GDPR.

Vid frågor angående köanmälan kontakta förskolan enligt nedan.

Epost: info@iurochskursolstralen.se