Det finns några ansvarsposter som fördelas mellan föräldrarna. Vissa poster finns inom styrelsen och vissa finns utanför styrelsen.

Inom styrelsen

Ordförande: ansvarar för: ledning av styrelsearbetet, att hålla kontakt med kommun/förskolechef/hyresvärd, att kalla till styrelsemöten/årsstämma

Kassör: betala löpande fakturor, upprättar budget tillsammans med förskolechefen, upprättar bokslut, betalar friskvårdsbidrag, skicka ut inbetalningskort till föräldrarna

Sekreterare: För protokoll över möten

Ledamot med löneförrätaransvar: ansvarar för att löner betalas ut korrekt och i tid,  betalar sociala avgifter till skatteverket, betala in pensionerna

Ledamot med personalansvar: Ansvarar för: lönesättning, rekrytering av ordinarie personal, lönesamtal, anställningsavtal

Utöver dessa ansvarsroller finns ett antal roller som kan innehas av ledamot eller suppleant eller annan förälder. Nedan finner du dessa roller och vem som ha den roll just nu.

Köansvarig: Mia Hellström

Föräldrartjänstansvarig: Ida Cete

IT-ansvarig: Petter Isaksson

Markdagsansvarig: Karl-Henrik