Det finns ansvarsposter som fördelas mellan föräldrarna. Vissa poster finns inom styrelsen och vissa finns utanför styrelsen.

Inom styrelsen

Ordförande: Ansvarar för ledning av styrelsearbetet, hålla kontakt med kommun/förskolechef/hyresvärd, kalla till styrelsemöten samt årsstämma.

Kassör: Ansvarar för betalning av löpande fakturor, upprättar budget tillsammans med förskolechefen, upprättar bokslut, betalar friskvårdsbidrag samt ansvarar för att medlemmarna betalar förskolavavgift.

Sekreterare: Ansvarar för protokollförande under styrelsemöten.

Ledamot med löneförrättaransvar: Ansvarar för att löner betalas ut korrekt och i tid,  sociala avgifter till skatteverket samt tjänstepension för de anställda.

Ledamot med personalansvar: Ansvarar för lönesättning och  rekrytering av personal, anställningsavtal samt lönesamtal med personalen.

Nedan finner du roller som kan innehas av ledamot eller suppleant eller annan förälder.

Köansvarig
Föräldrartjänstansvarig
IT-ansvarig
Markdagsansvarig