Idé och målsättning

I Ur och Skur är Friluftsfrämjandets eget koncept för att bedriva skol- och förskoleverksamhet. Grundidén är att ge barnen naturupplevelser i grupp. Barnen är därför ute mycket av sin tid på förskolan. I ur och skur, i lek såväl som i vila. Pedagogiken bygger på upptäckarglädje och nyfikenhet som lär barnen att se samband i naturen. Att barnen har förmånen att vara ute så stor del av dagen har visat sig vara positivt för såväl motorik som för välbefinnande och hälsa. Att använda alla sina sinnen är också en viktig del.

I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanens mål.

Föräldrarnas viktiga roll i verksamheten

Solstrålens verksamhet bedrivs som ett föräldrakooperativ. Detta innebär att ordinarie personal sköter förskolan (som på kommunala förskolor), men föräldrarna har en mer aktiv roll i verksamheten. Formellt bär föräldrarna huvudansvaret för ekonomin och för personalen. Våra föräldrar är med och bidrar till verksamheten genom att vara närvarande i barngruppen och på markdagarna. Detta läsår innebär det att man jobbar på förskolan två halvdagar  (torsdag em eller fredag fm) per termin och per förälder. Föräldrar har god insyn och delaktighet i förskolans verksamhet, och inte minst den miljö som våra barn spenderar så mycket av sin tid i.

Förskolan

Vi finns i det ekologiska bostadsområdet Solbyn i norra utkanten av Dalby. Där har vi nära till både Skrylleområdets vackra natur och Dalbys olika lekplatser. Förskolan städs av anställd personal.

Maten

All mat är vegetarisk och lagas i eget kök på Solstrålen. I största möjliga mån används ekologiska råvaror.