Tel: 046-20 22 41
Mobiltel: 0763-143753
Epost: info@iurochskursolstralen.se

Adress:
I ur och skur Solstrålen
Sandbyvägen 196
247 54 DALBY